Happy 2019


Submit solution

Points: 4 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem types
Extraccio de Digits, Matemàtiques
Category
Codejam
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

aireacondicionat Feliç 2019 !!!. I es que hi ha número que es poden considerar feliços. No és broma, podeu veure això a la vikipèdia (https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_feliz) “Un nombre feliç és definit pel següent procés. Es comença per qualsevol nombre enter positiu, se substitueix el nombre per la suma del quadrats dels seus dígits i es repeteix el procés fins que el nombre sigui igual a 1. o fins que s'entri en un bucle infinit en un cicle en el qual no s'hi inclogui l'1. Els nombres que en finalitzar el procés acaben en 1 són anomenats nombres feliços, mentre que els que no acaben en 1 són nombres infeliços (o nombres tristos)”.

Per exemple, 19 és feliç, ja que:

\(1^2 + 9^2 = 82\)

\(8^2 + 2^2 = 68\)

\(6^2 + 8^2 = 100\)

\(1^2 + 0^2 + 0^2 = 1\)

I resulta que 2019 també és feliç !!! ja que

\(2^2 + 0^2 + 1^2 + 9^2 = 4 + 0 + 1 + 81 = 86.\)

\(8^2 + 6^2 = 64 + 36 = 100.\)

\(1^2 + 0^2 + 0^2 = 1.\)

Entrada

La primera línia contindrà el número de casos a tractar.

Cada cas de prova consisteix en un número comprés entre 1 i 9999

Sortida

Per cada cas de prova (línia de l’entrada) s’escriurà un missatge on dirà si el número es feliç (HAPPY) o no (NO HAPPY) després de, com a màxim, 10 iteracions.

Exemple d'Entrada

5
19 
2019 
2018 
5060 
5596

Exemple de Sortida

HAPPY
HAPPY
NO HAPPY
NO HAPPY
HAPPY

Comments

There are no comments at the moment.