Perquè fa fred


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Bucles simples
Category
Introduccio
Allowed languages
Bash, C Hashtag, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

aireacondicionat A vegades un input surt del bucle. Per què? Perquè fa fred.

Entrada

Cada cas és una linea amb un nombre desconegut de números. Els números seran enters.

Sortida

Per cada cas de prova caldrà respondre: Quants dies fa fred (la temperatura és menor a 0) i quina ha estat la temperatura mitja dels dies que ha fet fred.

Exemple d'Entrada

10 -10 5 30 35 40 40 -5 -6 -8

Exemple de Sortida

4 
-7.25

Exemple d'Entrada

10 -10 5 2 3 0 0 3 1

Exemple de Sortida

1
-10

Comments

There are no comments at the moment.