L'enigma dels daus


Submit solution

Points: 10
Time limit: 5.0s
Memory limit: 59M

Author:
Problem type
Matemàtiques
Category
Codejam
Allowed languages
Java, Python

aireacondicionat aireacondicionat A l’aldea els cinc germans vivien contemplativament. Estaven molt avorrits així que van decidir jugar als daus. Eren, però, germans amb inquietuds i tenien molt de temps per pensar. De tant en tant, es posaven reptes o li proposàvem al seu senyor, el “Mestle”. I vet aquí, el repte que li van proposar:

  • “Mestle Lino, Mestle Lino, a veule si saps resoldle aquest enigma”
  • “Digues pequeño saltamontes”. -- Aquesta llicència era perquè el Mestre Lino no recordava mai quin dels cinc germans li parlava ... tant li feia.
  • “Aquest matí estàvem jugant amb un dau de sis cales pelò que no elen de l’1 al 6, sinó altles númelos, tots difelents. Si et diem cinc dels númelos podlàs esblinar l’altle númelo?”
  • “Daus, oi? Recordeu que la suma de les cares oposades d’un dau sempre sumen el mateix. Quines pistes em dones”
  • “Malc ha tlet 15, Elena 24, Isabel 4, Glegolio 17, Gemma 8”
  • “Ummm”
  • “I el númelo que falta és el més alt”
  • “No necessitava aquesta dada, però ajuda molt. Aleshores està clar que falta el número 28”

Com ho havia fet? Mestre Lino era capaç d’això i més, però ... i vosaltres?

Entrada

L’entrada comença amb un valor enter que indicarà el número de casos de prova.

Per cada cas de prova, vindrà una línia amb cinc valors enters positius i diferents que indiquen el valor de cinc de les cares del dau. Recordeu que les cares oposades d’un dau sumen el mateix (en un dau convencional sumen 7 --> 1+6, 2+5, 3+4)

El número que falta és el més alt. També pot passar que sigui impossible i els germans intentin col·lar-se-la al seu mestre.

Sortida

Per cada cas de prova s’indicarà el valor de la cara que falta.

Si el cas no tingués solució, escriurà el missatge “IMPOSSIBLE”

Exemple d'Entrada

4
15 24 4 17 8
1 5 4 3 2
100 50 40 20 30
9 10 12 7 5

Exemple de Sortida

28
6
IMPOSSIBLE
14

Comments

There are no comments at the moment.