El meu primer bucle


Submit solution

Points: 1.9 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Bucles simples
Category
Introduccio
Allowed languages
Bash, C Hashtag, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

Per què preferiu fer exercicis d'ifs d'un punt? Els de bucles en donen dos!

Entrada

La primera línia indica els casos de prova a considerar. Cada cas és una línia amb un nombre.

Sortida

Per cada cas de prova caldrà respondre: El nombre introduït més un.

Exemple d'Entrada

3
1
99
-2

Exemple de Sortida

2
100
-1

Comments