Dr Shimano


Submit solution

Points: 3 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Problem types
Bucles simples, Matemàtiques
Category
Aprenentatge
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

El Sr. Dr. Shimano, entrenador de joves promeses del ciclisme intenta explicar als seus alumnes com corre més en bicicleta. Explica que les bicicletes tenen 2 plats davant de diferents tamanys. Si es posa el plat gran, la bici corre més però és més costos pel conductor moure-la. Darrere, les bicis tenen molt pinyons. Aquí, al contrari; si es posa el més gran la bici corre menys i el ciclista va més descansat. Però, aquí no acaba tot. Un altre factor important és la freqüència de pedaleig (cadència), és a dir el número de voltes que el ciclista és capaç de donar als pedals per minut. A més cadència, més velocitat i més cansament.

Entrada

La primera línea es el nombre de casos de prova. Cada cas de prova té un primer nombre \(K\) que indica el nombre de ciclistes, seguit d'una llista de ciclistes del “pelotón” fins trobar el número 0. Per cada ciclista s’indiquen la cadència de pedaleig, el nombre de dens del plat i el nombre de dents del pinyó que porta cada ciclista.

Sortida

Per cada cas de prova, s’ha de treure el número del ciclista del “pelotón” que porta més velocitat, tot suposant que el tamany de les rodes és igual per totes les bicicletes.

Exemple d'Entrada

2
2
50 50 12
60 50 14
3
80 34 20
75 34 20
60 50 22

Exemple de Sortida

2
1

Comments

There are no comments at the moment.