Els Donuts de l’Amelia


Submit solution

Points: 3 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem types
Bucles simples, Matemàtiques
Category
Aprenentatge
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

aireacondicionat L’Amelia havia estat una companya excepcional. A més de ser una destacada alumna, era mundialment coneguda per la seva rebosteria, en particular pels donuts que ella mateixa preparava. Per això, quan ens va convidar a un berenar d’excompanys on podríem tastar els seus donuts, no vaig dubtar ni un moment.

Però l’Amelia tenia un problema. Era molt perfeccionista, i volia que tots els seus convidats disposessin del mateix número de donuts. La qüestió és que alguns companys no havien confirmat la seva assistència ... tant podien venir com no venir ... per tant, no tenia clar quants donuts com a mínim calia preparar per garantir que tothom tingués els mateixos i no en sobrés cap.

Entrada

L’entrada comença amb un valor enter que indicarà el número de casos de prova.

Per cada cas de prova, vindrà una línia amb tres possibles combinacions d’assistents al berenar (números enters entre 1 i 50).

Sortida

Per cada cas de prova s’indicarà el número mínim de donuts que haurà de preparar l’Amelia per garantir que tothom tingui el mateix número, sigui quina sigui la combinació d’assistents final al berenar.

Exemple d'Entrada

7
12 12 12
12 16 24
12 16 8
12 16 10
3 7 21
3 5 7
2 8 16

Exemple de Sortida

12
48
48
240
21
105
16

Comments

There are no comments at the moment.