Guàrdia de Discoteca


Submit solution

Points: 4
Time limit: 3.0s
Memory limit: 63M

Author:
Problem types
Bucles simples, Strings
Category
Problemes fets per Alumnes

Guàrdia de Discoteca

DIscooo A la joventut li agrada molt ballar i passar-s'ho bé i a vegades fan una mica de trampes per aconseguir-ho. La discoteca és un dels llocs on van més i es necessita algú que reguli l'entrada. En aquest cas, tu ho faràs! Ets un guàrdia d'una discoteca i estàs encarregat de vigilar qui entra i qui no. Recorda que només poden entrar els que tenen el DNI correcte i són majors d'edat.

Entrada

La primera línia indica l'any actual.

La segona línia indica els casos de prova i a continuació, per cada cas de prova vindran tres línies:

  • La primera línia és el nombre del DNI (amb lletra al final).
  • La segona és l'any de naixement.
  • La tercera és l'any de validesa del DNI.

Es considera major d'edat quan l'any de naixement + 18 <= l'any actual.

Si l'any actual és igual que l'any de validesa, significa que està caducat.

Sortida

Mostrarà un missatge per cada persona si pot entrar o no i per què. Si pot entrar sortirà SI, si no, serà NO i l’explicació. Si la lletra és incorrecta, sortirà lletra incorrecta, si és menor, sortirà menor i si la data del DNI està caducada, sortirà caducat. Ha de ser en aquest ordre.

Exemple:

SI
NO, lletra incorrecta, menor i caducat
NO, lletra incorrecta i menor
NO, menor i caducat
NO, caducat

L'última línia és un missatge dient quantes persones han pogut entrar.

Exemple d’Entrada

2024
4
26975300A
2001
2026
80595548P
2008
2025
24944672S
2009
2001
14488422D
1991
2024

Exemple de Sortida

SI
NO, lletra incorrecta i menor
NO, lletra incorrecta, menor i caducat
NO, caducat
Persones que han entrat: 1

Comments

There are no comments at the moment.