Problemes amb el diferencial


Submit solution

Points: 6 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Diccionaris
Category
Competitiu
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

la imatge no funciona, sad

A vegades una bombeta està fosa. I se te’n va la llum mentre estàs jugant a l’última expansió del Final Fantasy XIV. Aleshores has de jugar amb els diferencials fins que trobes quin és el diferencial que et fa anar-te’n la llum i el Final Fantasy XIV

Entrada

L’usuari començarà amb un nombre \(N\) que diu quantes línies té el programa La primera línea és el nom del diferencial que està espatllat i fa saltar els ploms. Després venen \(N-1\) línies que mostren quin diferencial actives. En aquest cas, si el diferencial està a true, el poses a false, i si està a false, el poses a true. L'estat default d'un diferencial és false. (és a dir, la seva primera activació el posarà a true) Si apareix el diferencial espatllat, tots cauen i per tant tots es posen a false.

Sortida

Has de dir quants diferencials queden a true i quants diferencials queden a false després de tota l'execució. No comptis el diferencial espatllat ni com a true ni com a false.

Exemple d'Entrada

9
NEVERA
PC
LLUMS
LAVABO
NEVERA
PC
LLUMS
LLUMS
CALDERA

Exemple de Sortida

2 2

Exemple d'Entrada

9
NEVERA
PC
LLUMS
LAVABO
NEVERA
PC
LLUMS
LLUMS
NEVERA

Exemple de Sortida

0 3

Comments

There are no comments at the moment.