Diferència Gran-Petit (2)


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Sense Bucles
Category
Primers Passos
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

A vegades a la vida vols saber qui ha guanyar. A vegades qui ha perdut. I a vegades vols veure com de pallissa ha estat el resultat. A vegades també hi ha algú al mig que no pinta res. Jo li dic "aguantaespelmes"

Entrada

Cada cas és de tres línies, i en cada línea hi ha un número, \(A,B,C\)

Sortida

Per cada cas es dirà la diferència més gran entre els números. És a dir, la diferència entre el més gran i el més petit

Exemples

Entrada Sortida
3
4
5
2
5
3
4
2
3
3
3
0
10
0
0
10