Diferència Gran-Petit


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Sense Bucles
Category
Primers Passos
Allowed languages
C++, Java, Python

A vegades a la vida vols saber qui ha guanyar. A vegades qui ha perdut. I a vegades vols veure com de pallissa ha estat el resultat

Entrada

Cada cas és de dues línies, i en cada línea hi ha un número, \(A,B\)

Sortida

Per cada cas es dirà la diferència entre A i B

Exemples

Entrada Sortida
3
5
2
5
3
2
3
3
0
10
0
10

Comments

There are no comments at the moment.