Dibuixar triangles 2


Submit solution

Points: 4
Time limit: 1.0s
Memory limit: 62M

Author:
Problem type
Bucles simples
Category
Aprenentatge
Allowed languages
C, C Hashtag, C++, Java, Kotlin, Python

El professor de matemàtiques cotinua amb l'obsessió dels triangles.

Necessita un programa que li dibuixi triangles amb nombres.

Vol que a partir d’una alçada indicada amb un nombre, el programa escrigui tantes línies com el valor indicat. Per cada línia es mostraran els nombres que van des de l'1 fins a un valor que indica en quina línia es troba (la primera línia serà la 1). És a dir, creixentment.

Entrada

Cada cas de prova tindrà una línia amb un nombre natural.

Sortida

Per cada cas de prova es mostrarà el triangle corresponent amb el nombre de línies indicat en l'entrada. Els valors d'una línia se separaran amb una coma "," seguida d'un espai en blanc.

Exemple d'entrada

5

Exemple de sortida

1
1, 2
1, 2, 3
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4, 5

Comments

There are no comments at the moment.