Dibuixar triangles


Submit solution

Points: 4
Time limit: 1.0s
Memory limit: 62M

Author:
Problem type
Bucles simples
Category
Aprenentatge
Allowed languages
C, C Hashtag, C++, Java, Kotlin, Python

Un professor de matemàtiques té moltes obsessions. Una d'elles són els triangles.

Necessita un programa que li dibuixi triangles amb nombres.

Vol que a partir d’una alçada indicada amb un nombre, el programa escrigui tantes línies com el valor indicat. Per cada línia es mostraran els nombres que van des d'un valor que indica en quina línia es troba (la primera línia serà la 1) i fins el valor 1 (és a dir, decreixentment).

Entrada

Cada cas de prova tindrà una línia amb un nombre natural.

Sortida

Per cada cas de prova es mostrarà el triangle corresponent amb el nombre de línies indicat en l'entrada. Els valors d'una línia se separaran amb una coma "," seguida d'un espai en blanc.

Exemple d'entrada

5

Exemple de sortida

1
2, 1
3, 2, 1
4, 3, 2, 1
5, 4, 3, 2, 1

Comments