La dècada dels 90


Submit solution

Points: 3 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Sense Bucles
Category
Competitiu
Allowed languages
C++, Java, Python

La millor dècada és la dels 90. La gent que no hagi nascut als 90... pobres. De fet, totes les dècades dels 90 son bones. 1890 va ser una bona decada i 2090 també ho serà.

Entrada

Cada cas de prova consistira en un nombre, que representarà un any \( 0 < N < 10000 \)

Sortida

Per cada cas de prova s'ha de dir SI si acaba amb nombres del 90 al 99 i NO en cas contrari

Exemples

Entrada Sortida
1991 SI
2000 NO
3290 SI
690 SI

Comments

There are no comments at the moment.