Quadra't


Submit solution

Points: 3 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Bucles simples
Category
Competitiu
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

aireacondicionat Bambino feia estona que s’hi fixava. Efectivament, hi havia 5 quadrats… havia passat una bona estona contemplant aquest mosaic de rajoles … Bambino contava el quadrat format per la rajola 1, el format per 2, el format per 3 i el format per 4… però no s’havia adonat que havia un s uperquadrat format per la combinació de les rajoles 1-2-3-4. En el cas d’un rectangle de 3x3... El tema es complicava: havia 9 quadrats de tamany 1x1, 4 quadrats de tamany 2x2 i un superquadrat de 3x3. En total 14 quadrats. Bambino es preguntava quants quadrats de qualsevol mida podrien estar continguts en un rectangle qualsevol (m*n)

Entrada

L’entrada comença amb un número indicant la quantitat de casos de prova que vindran a continuació. Cada cas de prova consta de: Un parell de números separats per un espai que indicaran les dimensions del rectangle a considerar (files i columnes). Es garanteix que els valors seran entre 1 i 99

Sortida

Per cada cas de prova, caldrà respondre, en una sola línia, el número de quadrats totals de qualsevol mida que poden estar continguts dins del rectangle.

Exemple d'Entrada

4
2 2
2 3
3 2
5 4

Exemple de Sortida

5
8
8
40

Comments

There are no comments at the moment.