CSV


Submit solution

Points: 4
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Arrays/Llistes
Category
Aprenentatge
Allowed languages
Bash, C Hashtag, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

Els fitxers CSV (comma separated values) son fitxers que es fan servir molt freqüentment per emmagatzemar opcions o dades de jocs, incloent savegames. son fitxers en el que cada valor està separat, freqüentment, per un punt i coma. Fes un programa que llegeixi una string representant una fila de CSV i tots els valors iguals o superiors a 10 caracters els canvii per “ERROR”

Entrada

Cada cas és una única línia amb el Sting que cal processar

Sortida

Ens tornarà la mateixa línia canviant totes les paraules amb 10 o més caràcters per "ERROR "

Exemple d'Entrada

hola;nota ivan;9.8;pokemonpokemon;adeu

Exemple de Sortida

hola;nota ivan;9.8;ERROR;adeu

Comments

There are no comments at the moment.