Compte amb el Verí


Submit solution

Points: 3 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Bucles simples
Category
Aprenentatge
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

aireacondicionat En el videojoc League of Legends una de les parts més importants per al jungla (un dels rols), per exemple un Rammus, és matar al primer gran monstre (conegut popularment com a “blau” o “vermell”). Per fer això necessites ajuda del teu equip, com per exemple un Twitch. No obstant, alguns del teu equip poden tenir habilitats de verí…).

Entrada

La primera línia indica els casos de prova a considerar Cada cas de prova és una linea amb 3 nombres el primer, hp, es la vida màxima del monstre de la jungla. El segón, rammus , es l’atac del Rammus. El tercer, twitch , es l’atac del verí del twitch Es garantitza que els tres nombres son positius i majors de 0.

Sortida

En cada ronda, rammus i twitch atacaran al monstre de la jungla, restant-li tanta vida com el seu atac. Primer sempre atacara rammus i després twitch. Per a cada cas de prova s’haura de respondre Si ha estat l’atac de rammus el que ha matat el monstre, (fet que la vida baixes a 0 o menys), escriureu, RAMMUS, en cas de que fos el verí de twitch escriureu TWITCH. Després del nom escriureu quantes rondes s’han necessitat per a matar el monstre

Exemple d'Entrada

5
20 20 5
22 20 5
26 20 5
50 2 1
1000 99 1

Exemple de Sortida

RAMMUS 1
TWITCH 1
RAMMUS 2
RAMMUS 17
TWITCH 10

Comments


 • 1
  WAAAAAAAAAbril  commented on Nov. 23, 2023, 6:52 p.m.

  twitch me ha robado el red, ahora he perdido a mi familia y el trabajo


 • 3
  JouGhost  commented on Nov. 20, 2023, 3:26 p.m. edited

  buff maestro yi

  nerfean kassadin epicamente

  el maestro yi:


 • 3
  emzekhninia  commented on Oct. 14, 2023, 7:50 a.m.

 • 2
  rivanov  commented on Oct. 11, 2023, 12:16 p.m.

  what is this


 • -1
  janplata  commented on Dec. 20, 2022, 3:06 a.m.

  if (twitch == get.blue) return report rammus


 • 0
  a19sermelseg  commented on Nov. 16, 2022, 9:21 a.m.

  Aqui huele a chikipark del mcdonals


 • 4
  pablocptn  commented on Oct. 16, 2022, 1:03 p.m.

  enter image description here


 • 0
  marceljg  commented on Sept. 27, 2022, 12:55 p.m.

  Top diff