El Compressor de l'Eloi


Submit solution

Points: 7 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Authors:
Problem type
Piles/cues
Category
Competitiu
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

L'Eloi vol enviar un dels seus correus increiblement llargs de qualitat a Marc. Com que Marc li obliga a Eloi que els seus correus tinguin una mida màxima, Eloi vol fer un compressor.

Volem crear un compressor de dades què comptarà el número de caràcters està repetit de manera consecutiva i ho substituirà pel caràcter i el número de vegades repetits mitjançant una cua o pila.

Entrada

El primer número serà el número de casos a provar. Després, serà un conjunt de caràcters que s'han de comprimir.

Sortida

Un conjunt de caràcters format pel número de vegades que està repetit el caràcter i a continuació el caràcter.

Exemple d'Entrada

2
Hooolaaaa
AAABBBSS

Exemple de Sortida

1H3o1l4a
3A3B2S

Comments

There are no comments at the moment.