Colar-se


Submit solution

Points: 5 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Arrays
Category
Aprenentatge
Allowed languages
Java, Python

L'altre dia vaig anar al Mercadona a comprar vodka Knebep. I una dona se'm va colar!!!! Intolerable.

Entrada

La primera línia indica els casos de prova a considerar Cada cas conté tres linies. La primera té un nombre \(K\). La segona conté \(K\) nombres del 0 al 100. La tercera conté un dos nombres \(C,P\)

Sortida

Per cada cas de prova es vol retornar tota la llista de nombres propocionada, pero amb l'element \(C\) que s'ha colat a la posició \(P\) Es considera que la primera posició és 0.

Exemple d'Entrada

2
3
1 2 3
8 0
3
5 6 7
8 3

Exemple de Sortida

8 1 2 3
5 6 7 8

Comments

There are no comments at the moment.