Codi de Barres


Submit solution

Points: 4 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem types
Bucles simples, Simple Math
Category
Codejam
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

aireacondicionat Passejant per qualsevol botiga, pots veure infinitat de productes. Tots ells tenen associat un codi de barres que ajuda a identificar-los (UPC: Codi de Producte Universal) , que estalvia temps i errors. Un UPC és un número de 12 dígits que codifica la informació del producte com el fabricant, tipus de producte, pes i altres dades. L'últim dígit en aquest número és el dígit de control. Aquest dígit addicional ajuda a verificar que un codi no tingui un sol dígit malament, o números transposats (ex. 34 -> 43). La nostra tasca serà calcular el dígit de control que falta per a una llista d’UPCs. L’algorisme de generació del dígit de control és:

  • Sumar tots els dígits de les posicons senars (dígits de posicions 1, 3, 5, 7, 9 i 11)
  • Multiplicar por 3.
  • Sumar tots els dígits de les posicions parell (dígits de posicions 2, 4, 6, 8 i 10).
  • Sumar els resultats dels passos 3 i 2
  • Determinar quin número entre 0 i 9 s’ha de sumar al resultat de l’etapa 4 per tal que el número resultat sigui múltiple de 10

Entrada

La primera línia correspondrà al número de casos a gestionar, i serà un enter positiu < 1000 La resta de línies consistiran en una sèrie d’11 dígits cadascuna, separades per un espai. Correspondran als 11 primers dígits un UPC.

Sortida

Per cada cas de prova caldrà escriure el UPC complet, incorporant el dígit de control, separat per un espai.

Exemple d'Entrada

5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
0 3 6 0 0 0 2 9 1 4 5
0 7 3 8 5 2 0 0 9 3 8
0 7 0 7 3 4 0 5 3 1 6
0 4 1 2 2 0 1 8 9 0 4

Exemple de Sortida

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 5
0 3 6 0 0 0 2 9 1 4 5 2
0 7 3 8 5 2 0 0 9 3 8 5
0 7 0 7 3 4 0 5 3 1 6 0
0 4 1 2 2 0 1 8 9 0 4 5

Comments

There are no comments at the moment.