Clicks to Hitler


Submit solution

Points: 10 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem types
Diccionaris, Grafs
Category
Codejam
Allowed languages
C++, Java, Python

image

El primer “joc” que va sortir a la wikipedia és un joc a on, desde una pàgina triada aleatòriament, els jugadors havien d’arribar a la pàgina Wiki d’Adolf Hitler en el menor nombre de clicks possibles, fent servir només els hipervincles de la pròpia wikipedia.

Entrada

La primera línia indica els casos de prova a considerar. Cada cas de prova són diverses línies. Comença amb un nombre, N, que indica el nombre d’enllaços que hi ha. Després hi ha enllaços entre dos articles, separats amb un “->” Després de N enllaços, es dirà un nom d’article. Els enllaços NO son bidireccionals, és a dir, pots anar del primer al segon però no del segon al primer.

Sortida

Per cada cas s’haurà de tornar el nombre mínim de clicks per anar de l’article esmentat a l’article de Hitler. Si no s’hi pot arribar, es dirà “IMPOSSIBLE”.

Exemple d'Entrada

2
7
PASTRIES->CROISSANT
CROISSANT->FRANCE
FRANCE->GERMANY
GERMANY->HITLER
PASTRIES->MILITARY RATIONS
MILITARY RATIONS->WEHRMACHT
WEHRMACHT->HITLER
PASTRIES
4
JAVA->PROGRAMMING
PROGRAMMING->PROGRAMS
WAR PROGRAMS->WWII
WWII->HITLER
JAVA

Exemple de Sortida

3
IMPOSSIBLE

Comments

There are no comments at the moment.