Tu eres del B o del A?


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem types
Sense Bucles, Strings
Category
Introduccio
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, Python

aireacondicionat Quan era petit i anava al colegi sempre hi havia la conversa de quina era la millor classe si la A o la B. Mai s'arribava a una conclusió coherent, però la classe que tenia més alumnes era la que feia més xivarri i guanyava la discusió. Fes un programa que et faci un cartell(una matriu de 5x5) per saber quina és la millor classe.

Entrada

Cada cas de prova té dos línies. La primera línea conté un nombre positiu N amb el nombre d'alumnes de la classe A. La segona línea conté un nombre positiu M amb el nombre d'alumnes de la classe B.

Sortida

Si la classe A té més alumnes que la B, torna una matriu amb la lletra A dibuixada. Per contrapartida, si la classe B té més alumnes torna una matriu amb la lletra B. Si les dos classes tenen el mateix nombre el cartell està buit.

Exemple d'Entrada

1 3
15 15
10 10

Exemple de Sortida

X X X X . 
X . . . X 
X X X X . 
X . . . X 
X X X X .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. X X X . 
X . . . X 
X X X X X 
X . . . X 
X . . . X

Comments

There are no comments at the moment.