Cerca per Valor en Diccionari


Submit solution

Points: 6
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Diccionaris
Category
Aprenentatge
Allowed languages
Bash, C Hashtag, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

Just avuí em queixava que no hi hagués una cerca per valor en un diccionari. Hi ha cerca per clau que és el get, però no cerca per valor. HMMMMM

Entrada

La primera línia indica els casos de prova a considerar Cada cas de prova son diverses linies. Comença amb un nombre, N, que té el nombre de línies del cas, seguit per N−1 línies que contenen un pais amb una capital, separat per un guió “-”. Per ultim hi haurà una linea amb el nom d’una capital

Sortida

Per cada cas s'ha de tornar el diccionari escrit en format estàndard, seguit per el nom del país al qual pertany la capital.

Exemple d'Entrada

2
5
ESPANYA-MADRID
ALEMANYA-BERLIN
JAPO-TOKIO
BURKINA FASO-OUAGADOUGOU
BERLIN
5
REGNE UNIT-LONDON
AUSTRIA-VIENNA
URSS-MOSCU
YUGOSLAVIA-BELGRAD
MOSCU

Exemple de Sortida

{ALEMANYA=BERLIN, BURKINA FASO=OUAGADOUGOU, ESPANYA=MADRID, JAPO=TOKIO}
ALEMANYA
{AUSTRIA=VIENNA, REGNE UNIT=LONDON, URSS=MOSCU, YUGOSLAVIA=BELGRAD}
URSS

Comments


  • -2
    davidjava  commented on Dec. 21, 2021, 1:09 p.m.
    1. List item

  • 6
    marc  commented on Nov. 25, 2021, 9:31 p.m.

    Aquest exercici funciona només amb un Hashmap!