Censura


Submit solution

Points: 3 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Strings
Category
Aprenentatge
Allowed languages
C++, Java, Python

aireacondicionat La inquisició espanyola ha aparegut sense que ningú l’esperés i t’ha posat a càrrec del seu departament de censura. Et passaran un text i una llista de paraules censurades, i hauras de censurar totes les paraules prohibides canviant-les per la inocua “*****”.

Entrada

El primer nombre indica els casos de prova. Cada cas de prova consistira en varies linies. La primera conté el nombre \(K\), que indicarà quantes línies té aquest cas, seguides d’una linea per cada paraula censurada (per tant, \(K-1\) línies). Després hi haurà una línea extra amb el text. El text serà caràcters estàndard en minúscules, sense accents ni majúscules.

Sortida

Per cada cas de prova s’haurà de tornar el text, canviant totes les paraules censurades per *****

Exemple d'Entrada

2
3
kernel
hola
hola em dic kernel
2
culo
el apostol reculo hacia los tabernaculos

Exemple de Sortida

***** em dic *****
el apostol re***** hacia los taberna*****s

Comments

There are no comments at the moment.