Cavalcada


Submit solution

Points: 5
Time limit: 1.0s
Memory limit: 49M

Author:
Problem type
Arrays/Llistes
Category
Codejam
Allowed languages
Bash, C, C++, Java, Kotlin, Python

PhiniasiFerb

Aquest mes celebrarem el Carnaval. Per finalitzar la festa tenim la cavalcada, on tothom s’acumula per poder disfrutar-la al màxim. Però els més baixets tenen grans dificultats disfrutar-la. Quins podran veure-la sense obstacles?

Entrada

La entrada es composa de múltiples casos de prova.

Cada cas de prova comença con un nombre indicant la quantitat de fileres de gent que han vingut a veure la cavalcada. A continuació, s’indiquen les alçades màximes, en centímetres, de cada filera, començant per la què es troba més allunyada.

Els casos de prova finalitzen amb una cavalcada on no ha assistit ningú i que no s’ha de processar.

Sortida

Per cada cas de prova cal indicar el nombre màxim de fileres de gent que veuren la cavalcada sense que ningú els tapi la vista.

Exemple d'Entrada

5 100 170 120 160 120
4 180 150 150 120
0

Exemple de Sortida

3
3

Comments

There are no comments at the moment.