Canonades


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Authors:
Problem type
Sense Bucles
Category
Primers Passos
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

Volem saber quant ens costaria la instal·lació de canonades de la nostra casa tenint en compte que els 25 primers metres costen 3€ el metre, que a partir dels 25 metres fins als 75 costarà 4€ el metre, i a partir dels 75m ens costaria 5€ el metre de canonada.

Crea un programa que calculi quan costaria la instal·lació de les canonades.

Entrada

L’entrada serà d’una sola línia i constarà d’un nombre que són els metres de canonada que necessitem.

Sortida

El programa retornarà una línia amb el format “Xm: Y euros” on X són els metres de canonada i Y és el cost total.

Exemple

Entrada Sortida
86 86.0m: 330.0 euros

Comments