Candace


Submit solution

Points: 10
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem types
Bucles simples, Strings
Category
Codejam
Allowed languages
C++, Java, Python

aireacondicionat

Candace està molt preocupada. Demà té examen de càlcul mental i no ha practicat gens. Però, ha pensat demanar ajuda a Phineas i Ferb a canvi de no “xivar-se” de les desfetes a la seva mare. Ja que la prova serà telemàtica, Candace els anirà enviant les dades que s’han d’operar i ells finalment li retornaran el resultat final. Ja saps que a Phineas i Ferb els agrada molt la tecnologia, així que, preparen un programa que calculi la solució. Els hi pots ajudar?

Tinguis present que la comunicació no és molt bona i està plena d’interferències. La seqüència d’operacions i dades que s’envia estarà plena de caràcters que són soroll de la línia.

Entrada

Comença amb un número que indica el nombre de casos de prova que s’han de processar.

A continuació, per cada cas de prova, apareix una línia amb les dades i les operacions que s’han de realitzar.

Les dades seran sempre nombres enters positius. Les operacions possibles són: ‘+’, ‘-’, ‘*’, ‘/’. Qualsevol altre caràcter que no sigui un nombre vàlid o una operació, es considera soroll i no serà processat. Les divisions són sempre amb valors enters i el resultat serà enter. Es garanteix que mai es faran divisions entre zero.

Sortida

Per cada cas de prova cal indicar el resultat de la seqüència d’operacions.

Normes per avaluar una expressió:

  • Qualsevol expressió comença i finalitza amb un número enter positiu Tot el que hi hagi davant o darrere de l’expressió, cal considerar-ho soroll.
  • Quan a la seqüència hi hagi més d’un operador vàlid consecutiu, ens quedarem sempre amb l'últim, com a operador correcte.
  • Totes les operacions que es vagin processant són acumulatives al valor avaluat fins aquell moment.

Exemple d'Entrada

4
35 * 2 / 10 + 4
.-.-..5 *+2 -8+++6
--..--50---+.--7--
10.-.- + + - 4 * 2 / * 5 ---

Exemple de Sortida

11
5
43
60

Comments

There are no comments at the moment.