Campio del Programame (2)


Submit solution

Points: 7 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Authors:
Problem type
Diccionaris
Category
Aprenentatge
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

L'Eloi vol fer un programa per a saber quants cops ha guanyat cada persona el ProgramaMe. Tothom sap que la única cosa que importa del ProgramaMe és l'oli o que et doni la ma Isabel Díaz Ayuso, però ell parla de coses estranyes com "fama" o "prestigi de l'Institut", no ho entenc.

Sí, he repetit l'enunciat, però el correu de l'eloi literalment només diu, a la part d'enunciat

"Hola, maco,"

Entrada

La primera línia indica els casos de prova a considerar Cada cas de prova son diverses linies. Comença amb un nombre, N, que té el nombre de línies del cas, seguit per N−1 línies que contenen un any amb l'alies del guanyador, separat per un guió “-”. Per ultim hi haurà una linea amb l'any.

Sortida

Per cada cas, s'haurà de tornar per cada alias el número de vegades que ha guanyat separat per un guió. Aquesta llista estarà ordenada de major a menor pel número de victories.

Exemple d'Entrada

1
6
2019-belle
2020-belle
2018-belle
2021-mermaid
2022-arare
2023-arare

Exemple de Sortida

belle-3
arare-2
mermaid-1

Comments

There are no comments at the moment.