Campio del Programame


Submit solution

Points: 5 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Authors:
Problem type
Diccionaris
Category
Aprenentatge
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

L'Eloi vol fer un programa per a saber quants cops ha guanyat cada persona el ProgramaMe. Tothom sap que la única cosa que importa del ProgramaMe és l'oli o que et doni la ma Isabel Díaz Ayuso, però ell parla de coses estranyes com "fama" o "prestigi de l'Institut", no ho entenc.

Entrada

La primera línia indica els casos de prova a considerar Cada cas de prova son diverses linies. Comença amb un nombre, N, que té el nombre de línies del cas, seguit per N−1 línies que contenen un any amb l'alies del guanyador, separat per un guió “-”. Per ultim hi haurà una linea amb l'any.

Sortida

Per cada cas s’haurà de tornar el número de vegades que l'alias ha guanyat un torneig. Si l'alias no ha estat nombrat abans, es dirà “0”.

Exemple d'Entrada

2
5
2019-killersangriento
2020-naruto
2021-naruto
2022-nobita
naruto
5
2019-belle
2020-belle
2021-mermaid
2022-arare
doraemon

Exemple de Sortida

2
0

Comments

There are no comments at the moment.