Cambialo un poco


Submit solution

Points: 3
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Arrays/Llistes
Category
Aprenentatge
Allowed languages
Bash, C Hashtag, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

A vegades et vols copiar d'algú i et diu la famosa frase "Te dejo copiar pero cambialo un poco para que el profesor no se de cuenta"

Entrada

La primera línia indica els casos de prova a considerar Cada cas conté tres linies. La primera té un nombre \(K\), que diu el nombre de valors que hi ha. La segona, \(K\) nombres separats per espai. La tercera tindrà dos nombres, \(P1\) i \(P2\)

Sortida

Torna la llista de nombres que t'han passat, exactament igual, en una sola línia, canviant tots els nombres \(P1\) que apareguin per \(P2\)

Exemple d'Entrada

3
5
1 2 3 4 5
3 9
6
1 2 3 3 2 1
3 -3
4
1 1 1 1
1 0

Exemple de Sortida

1 2 9 4 5
1 2 -3 -3 2 1
0 0 0 0

Comments


 • 2
  Alexdp  commented on Nov. 19, 2021, 5:03 p.m.

  enter image description here


  • -1
   Salva  commented on Nov. 29, 2021, 10:30 a.m.

   merecido