Cadires


Submit solution

Points: 5
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem types
Arrays/Llistes, Bucles simples
Category
Codejam
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

aireacondicionat

En el conegut joc infantil de les cadires es disposen aquestes en forma de cercle. Hi ha d’haver una cadira menys de la quantitat de nens que juga. Per exemple, si hi ha 8 nens, cal col·locar 7 cadires.

Es posa la música alegre, mentre els nens giren al voltant de les cadires.

S'atura la música i els nens s'han d'asseure en una de les cadires. El nen que quedi sense seure serà eliminat del joc.

S'extreu, a cada volta una cadira, fins que només quedi una cadira i dos participants. El nen que aconsegueixi seure serà el que guanyi el joc. Qui guanyi, rebrà un present o obsequi pel triomf.

Entrada

L’entrada conté una primera línia amb el número de casos de prova a tractar.

A continuació, per cada cas de prova entra una primera línia amb els noms dels nens que participen al joc. Cada nom es separa del següent amb un espai en blanc.

Seguidament, vindrà una seqüència de nombres enters en una línia i separats per un espai en blanc. Aquests nombres representen el temps que dura la música, mentres els nens donen voltes a les cadires. Per cada enter, saltem cap a la dreta tants nens com indica aquest nombre. La llista de noms és circular. El nom seleccionat, serà eliminat, i, comencem els següents salts a partir del següent nom que es situa a la dreta del que ha sigut eliminat.

Amb el primer número de la llista el primer nom és el que es troba a l’inici de la llista d’entrada.

Sortida

Per cada cas de prova mostrar en una línia la llista de noms, separats per espai en blanc, dels nens que no han sigut eliminats. Si no ha quedat ningú, posarem CAP GUANYADOR.

Exemple d'Entrada

3
MANEL ROSA MARIA RAMON RICHARD ELVIRA JOAN ANNA
10 12 10 5 2 7 2
ROSA JOAN ROMAN MIRIAN CARLA JOANA
10 12 10 5
MANEL ROSA MARIA MIRIAN 
2 1 2 1 2

Exemple de Sortida

MANEL
ROSA ROMAN
CAP GUANYADOR

Comments

There are no comments at the moment.