Cercar Trios


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Sense Bucles
Category
Primers Passos
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

En el Texas Hold'em, posen 3 cartes a sobre la taula. Si les 3 cartes fan un trio ja directament, aleshores la gent es torna boja.

Entrada

Cada cas és de tres línies, i conté un número en cada línia, \(C1,C2,C3\) , entre 1 i 13

Sortida

Per cada cas es dira "SI" si les tres cartes son iguals i "NO" en cas contrari

Exemples

Entrada Sortida
1
2
3
NO
2
2
3
NO
3
2
3
NO
3
3
3
SI

Comments


  • -4
    Ghost  commented on Oct. 23, 2023, 6:20 p.m.

    C1 = int(input()) C2 = int(input()) C3 = int(input()) if C1 == C2 == C3: print("SI") else: print("NO")