JOEL 1.3


posted on April 7, 2021, 5:57 a.m.

Benvinguts a la versió 1.3 de JOEL!

Aquesta versió incorpora el sistema d'achievements i el Gacha, així com un baptisme de foc (literalment, es va cremar el servidor OVH a on estava allotjat)

 • Achievements i Gacha
  • Resoldre problemes atorga GachaPoints
  • Els GachaPoints es poden bescanviar per tirades del Gacha, a on poden tocarte objectes cosmètics aleatòriament
  • Els Objectes cosmètics poden ser Stickers (es veuen a la teva pàgina d'usuaris), Icones (al ranking), colors (també al ranking), o modificacions gràfiques a tota la web (font i tema de colors)
 • Canvis al Concurs
  • Els Concursos ja estan operatius
  • La vista de ranking de concurs dona més informació que abans
 • Altres canvis al JOEL
  • Tant la vista d'equips com la de tasques ara duen una última columna a on es veuen el nombre total de problemes que ha resolt l'alumne
  • Ara es pot ordenar les taules de la vista d'equips i de tasques per columna, clicant a la capçalera de la columna
  • Refets els indexs de la DB

Work in Progress: Refer el sistema de pistes per a fer-lo més compatible amb exercicis llargs i menys vulnerable a TimeLimits


Comments

There are no comments at the moment.