InsEbre-20.3


Alumnes de 1r d'ASIX de l'Institut de l'Ebre que formen part del subgrup de l'aula 20.3