Test Fast Input


Submit solution

Points: 0 (partial)
Time limit: 60.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Optimització
Category
Experimental
Allowed languages
C++, Java, Python

Això no és un problema real, només es un test de les vostres llibreries de fast input/output

Entrada

1 milio de linies. Exactament. Ni una més, ni una menys

Sortida

El mateix milió de línies que ha entrat, exactament igual


Comments

There are no comments at the moment.