Las tinajas de Vicente, el Cubero


Submit solution

Points: 10 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem types
Bucles simples, Matemàtiques, Pensar!
Category
Competitiu
Allowed languages
Bash, C Hashtag, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

Vicente Cubero. Tota una vida omplint gerres(*) i fent-les servir a l’escola ... any rere any. Acumulava un munt de gerres. Totes úniques, totes especials, totes amb el mateix pes ... però un dia ... Un dia va veure part del contingut d’una gerra al terra ... no sabia de quina gerra es tractava. Com podria esbrinar-ho per poder retornar el contingut caigut? ... Vicente disposava d’un seguit de balances, però cada cop que les feia servir, una part del contingut de les gerres es feia malbé. Per tant, l’objectiu era fer el mínim de pesades possibles per tal d’esbrinar quina era la gerra que havia perdut contingut. Segur que pesava una mica menys que la resta i era detectable a la balança.

Entrada

L’entrada està conformada per diferents casos de prova. Cada cas de prova consta de dos valors enters positius \(g\) i \(b\) que correspondran al número de gerres i el número de balances on es compleix que \(1 < b < 10\) i \(0 < g < 1000\) L’entrada termina amb un cas on els valors són 0 0 i que no caldrà processar

Sortida

Per cada cas de prova, caldrà indicar el número mínim de pesades que calen per garantir que podrem esbrinar la gerra que ha tingut la pèrdua de pes.

Exemple d'Entrada

4 3
5 3
6 3
14 3
15 3
99 2
999 2
998 9
0 0

Exemple de Sortida

1
2
2
2
2
6
9
4

En homenatge a un “llenador de tinajas”, don Vicente Cubero, pel seu 65è aniversari


Comments


  • 0
    oriol_99  commented on Oct. 14, 2022, 7:18 p.m. edited

    No entenc la operació del tot, algú em pot tirar un cop de mà si us plau