Final Fantasy Tactics


Submit solution

Points: 8 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Recursivitat
Category
Codejam
Allowed languages
C++, Java, Python

aireacondicionat

Existeixen molts jocs (Final Fantasy Tactics, Fire Emblem, Advance Wars) que funcionen amb un sistema de Grid. En aquest sistema de grid, tots els personatges tenen un nombre de moviments. Desplaçar-se horitzonatalment o verticalment (no diagonalment) compta un moviment. Per tant, un personatge amb 3 moviments es pot desplaçar o bé 3 caselles a l’esquerra, o bé 3 amunt, o potser 2 amunt i una a la dreta. També pots no fer us de tots els moviments i només moure’t una casella avall, o una a la dreta i una avall. Com es pot veure amb la segona imatge, aquest moviment està limitat també per el taulell de joc (no pots sortir del camp de batalla).

Entrada

La primera línia indica els casos de prova a considerar Cada cas de prova consta d’una línia amb 5 nombres. Els dos primers seran les files i columnes totals del camp de batalla, de 0 a 50. Els dos següents serà la posició inicial (x,y) del personatge. De 0 a 50. La posició inicial sempre estarà dins de la matriu. L’últim el nombre de moviments que té. de 0 a 10

Sortida

Per cada cas de prova caldrà respondre: El nombre de caselles a les que et pots moure

Exemple d'Entrada

6
4 4 3 3 1
4 4 3 3 0
4 4 2 2 2
10 10 5 5 2
10 10 5 5 3
10 10 2 2 4

Exemple de Sortida

3
1
11
13
25
33

Comments

There are no comments at the moment.