Contrassenyes


Submit solution

Points: 4 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem types
Arrays, Strings
Category
Aprenentatge
Allowed languages
C++, Java, Python

rep dos vectors, un de noms d’usuari i un altre de contrassenyes, del mateix tamany. Aquests noms d’usuari i contrassenyes estaràn lligats (el primer nom d’usuari es correspón a la primera contrassenya, etc)

Demana per teclat un nom d’usuari i una contrassenya. El programa farà el següent

  • Si el nom d’usuari no està a la llista d’usuaris dirà “usuari no trobat”.
  • Si està pero la contrassenya no es correspón amb l’usuari dirà “contrassenya incorrecta”.
  • Si tot es correcte dira “OK”. Un cop fet això imprimeix la llista d’usuaris ordenada alfabéticament.

Pista: sc.next() permet llegir Strings separades per un espai de la mateixa forma que sc.nextInt() ho fa amb nombres

Entrada

L’entrada consisteix d’un nombre \(T\) representant el tamany dels vectors d’usuari i contrassenya. després rebreu una linea de \(T\) noms seguida per \(T\) contrassenyes. després vindrà un nombre \(N\) seguit per \(N\) casos. Cada cas seràn dues paraules separades per un espai

Sortida

Per cada cas, escriviu “usuari no trobat” “contrassenya incorrecta” o “OK” segons convingui. Un cop fet això imprimeix la llista d’usuaris ordenada alfabéticament.

Exemple d'Entrada

4
Marc Tilo Bola Davidcarvajal
123456 fail Prolog mayor18
3
Marc 123456
Gregorio codejam
Tilo win

Exemple de Sortida

OK
usuari no trobat
contrassenya incorrecta
Bola Davidcarvajal Marc Tilo

Comments


  • 0
    AlexCastet  commented on Nov. 18, 2021, 4:26 p.m.

    Contrasenya va amb una s no?